MENU

Platba

 

Všeobecné podmienky

 

Platbu za výlet platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CK nedohodol inak), vždy minimálne 14 dní pred uskutočnením zájazdu, prevodom na účet CK alebo priamym vkladom v hociktorej pobočke Slovenskej sporiteľne. 

Pri prevode alebo priamom vklade na účet CK objednávateľ uvedie nasledovné údaje:

  •  číslo účtu IBAN:  SK22 0900 0000 0050 6425 0394
  • variabilný symbol bude uvedenýv sms správe
  • do poznámky: uveďte svoje meno a priezvisko, príp. mená a priezviská ľudí za ktorých platíte zájazd